Redactor sef: Alexandru LAMBA
Redactor sef-adj.: Alexandru Ioan DESPINA
Redactia: Marcel GHERMAN, Teodora MATEI, Bogdan S. POPESCU, Sorin Catalin TRASCU
Contributii grafice: John DOBRO
Editor / Director: George SAUCIUC
Traduceri

Noroc

            Eram la Londra, la o cină oferită în cinstea unuia dintre cei mai apreciați militari englezi ai vremurilor noastre. Nu vreau să vă spun adevăratul său nume, sau gradele pe care le avea. Îl voi numi doar General-Locotenent, Lord Arthur Scoresby.           Nu vă pot descrie cât de entuziasmat am fost când am...

Dama de pică

            În casa lui Naroumov, un ofițer de cavalerie, lunga noapte de iarnă fusese petrecută la jocul de cărți. La ora cinci dimineața micul dejun le-a fost servit jucătorilor obosiți. Cei care câștigaseră mâncau cu poftă; cei care pierduseră, dimpotrivă, împinseseră din fața lor farfuriile și stăteau abătuți. Cu toate...

Tom Walker și diavolul

            Înainte de a ne începe povestea, să ne întoarcem în timp spre sfârșitul secolului șaptesprezece. Pe vremea aceea, unul dintre cei mai faimoși oameni din lume era căpitanul William Kidd. Căpitanul Kidd era un pirat. Naviga mările, capturând orice corăbii găsea. El și oamenii săi luau bogățiile de pe aceste corăbii. Căpitanul Kidd...

Experimentul Doctorului Heidegger

             Doctorul Heidegger, acel om foarte neobișnuit, invită odată patru prieteni la o întâlnire în biroul său. Trei dintre ei erau domni în vârstă, cu bărbi albe, domnul Medbourne, colonelul Killigrew și domnul Gascoigne, și mai era și o bătrânică firavă al cărei bărbat murise, astfel că i se spunea...

Inima povestitoare

            E adevărat! Agitat, foarte, foarte agitat fusesem și sunt. Dar de ce ai spune că sunt nebun? Boala îmi ascuțise simțurile, nu le distrusese.           Mai presus de toate a fost simțul auzului. Auzeam toate lucrurile din cer și de pe pământ. Auzeam multe lucruri și din lumile de dedesubt. Cum, atunci, să...

Fereastra bătută în scânduri

            În 1830, la doar câteva mile de locul în care se află astăzi mărețul oraș Cincinnati – Ohio, se întindea o pădure imensă, aproape fără de sfârșit.           În zonă se găseau câteva așezări, întemeiate de către pionieri. Mulți dintre ei părăsiseră deja zona, plecând către așezările...

O vedenie la Owl Creek

                    Un bărbat stătea pe un pod de cale ferată din nordul Alabamei, uitându-se la apa care curgea învolburată la douăzeci de pași sub el. Mâinile îi erau duse la spate, încheieturile legate c-o sfoară. O frânghie îi înconjura strâns grumazul. Capătul celălalt al ei trecea...

Inelul lui Thot

            Domnul John Vansittart Smith, F.R.S., de pe strada Gower, 147A, era un om a cărui dăruire şi limpezime a minţii l-ar fi putut plasa printre cei mai buni observatori ştiinţifici. A fost, însă, victima unei ambiţii universale, care l-a determinat să caute să se distingă în cât mai multe domenii în loc să...

Polaris

           Prin fereastra dinspre miazănoapte a camerei mele, Steaua Polară străluceşte cu o lumină stranie.  Necontenit, prin orele infernale de întuneric, scânteiază acolo. Iar toamna, când vânturile boreale se tânguie şi se dezlănţuie, iar copacii cu frunze roşiatice ai mlaştinii îşi şuşotesc unii altora sub cornul în descreştere al Lunii, mă...

Masca Morţii Roşii

             „Moartea Roşie” devasta de o bucată de vreme ţara. Nicio molimă nu fusese vreodată atât de fatală şi atât de hidoasă. Sângele era avatarul ei, iar sigiliul – roşul şi teroarea sângelui. Erau dureri ascuţite, ameţeli bruşte şi apoi hemoragii abundente prin toţi porii. Petele stacojii de pe corp...

Carne şi tranchilizante

Traducerea şi adaptarea: Oliviu Crâznic şi Cătălina Fometici Odan stătea nemişcat în căldură, învăluit de un uşor vârtej de aer în care dansa delicat praful. Soarele îl privea cu duşmănie din cerul lipsit, ca întotdeauna, de nori, dar nu şi de alte elemente. Omul studie încruntat uriaşele nave negre care pluteau ameninţător deasupra, sanctuare ale...