GSF61-banner1-650

          Gândurile reveneau cu greu prin cortina de ceață care îi învăluia conștiința încremenită de consecințele somnului criogenic. Frânturi de imagini se perindau haotic în fața ochilor, refuzând cu încăpățânare să reconstituie filmul evenimentelor ce precedaseră coliziunea. Amplasat semi-culcat în scaunul de comandă, Aviv mișcă atent degetele mâinii drepte și simți cum o durere acută îl înțepă undeva în zona antebrațului. Încercă să se relaxeze, inspiră adânc și deschise încet ochii, acoperindu-și cu palma mâinii stângi fruntea transpirată. Lumina intensă, care străbătea prin hubloul fumuriu al capsulei de evacuare îi străpunse violent irisul spălăcit și bărbia i se lăsă dintr-o zvâcnire peste piept, în timp ce plămânii eliberară involuntar aerul.

          Emoțiile, provocate de priveliștea cu adevărat grandioasă din afara capsulei, îi copleșiră întreaga ființă, făcându-l să uite pentru câteva clipe de durere și incertitudinea situației în care conștientiza că se pomenise. Aparatul de zbor ateriză la câteva zeci de metri de marginea unei prăpastii gigantice, exact în fața unui arbore enorm, care acoperea aproape jumătate din spațiul vizibil prin hublou. Imediat în spatele trunchiului învelit într-o crustă groasa, trasând o linie imaginară cu care sfârșea covorul verde împletit din iarba deasă și lua naștere abisul, se întindea albastrul nemărginit al cerului, ajustat într-o manieră impecabilă deasupra coroanelor stufoase ale unei infinități de arbuști ce acopereau o depresiune imensă, pădurea virgină pierzându-se după orizont.

          Aviv coborî încet mâna, desprinse cu greu privirea de la sticla fumurie, o îndreptă în jos și atinse ușor antebrațul drept. Din nou simți aceeași durere acută și fruntea i se crispă involuntar:

          – Elise…

          Vocea îi răsună surd și răgușit, iar limba, inflamată și uscată, se lovi neîndemânatic de cerul gurii.

          Bărbatul drese glasul, linse încet buzele cu puținul de salivă pe care reuși să-l culeagă din gâtlej și încercă din nou:

          – Elise!

          De data aceasta reuși și un glas suav îi răspunse imediat:

          – Da, căpitane.

          Sunetul îl liniști puțin și mușchii frunții i se relaxară. Aviv mai drese o dată glasul și rosti în șoaptă:

          – Elise, raportează situația.

          – Căpitane, am efectuat o aterizare forțată pe suprafața celei de-a patra planete din sistemul Omega 178 GZ, Galaxia Teta 24, pe care o cartografiam conform planului. Starea capsulei de salvare este satisfăcătoare, sistemele de menținere a vieții funcționează în limita parametrilor admisibili, energie disponibilă pentru aproximativ 390 de rotații în jurul astrului…

          – Elise, întrerupse darea de seamă pilotul – ce s-a întâmplat?

          Urmă o pauză scurtă și aceeași voce calmă răspunse domol:

          – Informația despre evenimentele care au precedat desprinderea de navă lipsesc, căpitane.

          Aviv înghiți cu greu următoarea gură de aer, dar încercă să-și păstreze calmul:

          – Elise, cu siguranță informațiile în cauză pot fi preluate din baza de date a navei, te rog, efectuează transferul.

          Răspunsul întârzie din nou pentru o clipă:

          – Căpitane, îmi pare rău, dar operațiunea nu poate fi executată.

          Figura din scaunul de comandă clipi de câteva ori debusolată:

          – Cauza…?

          – Nava nu mai există, căpitane.

          Valul de ceață începu din nou să coboare peste cugetul aflat în revenire. Aviv strânse cu disperare din dinți și încercă să se concentreze asupra informației care-i fusese comunicată. Reuși cu greu să-și ordoneze puțin gândurile, care se încăpățânau cu îndărătnicire să se angajeze în efortul de conștientizare a unei realități, în care urmau să fie incluse două necunoscute mai puțin obișnuite, legate de dispariția navei – lipsa posibilității de deplasare, dar, mai grav și a celei de comunicare prin sub-spațiu.

          Bineînțeles că în lunga istorie a călătoriilor umane interplanetare se mai produseseră evenimente nefericite, cu aterizări forțate pe obiecte cosmice, în lumi aflate la periferia cunoscutului și mult mai neospitaliere decât cea în care naufragiase Aviv, urmate de operațiuni de salvare rapide, finalizate cu succes. Cu adevărat tragică era imposibilitatea comunicării evenimentului produs și coordonatelor locului naufragiului…

          Dar, poate…

          Bărbatul luă aer în piept și întrebă cu glas hotărât:

          – Elise, ce s-a întâmplat cu nava.

          – Căpitane, la scurt timp după desprindere, am pierdut legătura cu computerul de bord. Ultima informație recepționată a fost legată de iminența exploziei rezervoarelor cu antimaterie. Circumstanțele menționate mă determină să deduc, cu un grad de veridicitate de peste 99%, că nava a fost distrusă.

          Nu, nu mai exista nicio șansă… Aviv expiră resemnat și se lăsă moale în scaun. Inexplicabil, dar certitudinea lipsei oricărei speranțe îl destinse. Dacă ar mai fi putut să scape de durerea aceasta groaznică de la mână…

          – Căpitane, vă pot administra un sedativ pentru a diminua durerea. Nu aveți nimic grav, o simplă întindere de ligament, deja au fost inițiate procedurile de regenerare – în câteva ore nu vă va mai deranja câtuși de puțin, parcă îi citise gândurile Elise.

          – Nu, nu e nevoie, dacă nu este nimic grav…, murmură Aviv și din nou își aținti privirea asupra peisajului din afara capsulei de salvare.

          Verdele crud al pădurii se legăna ritmat, formând valuri gigantice, mânate de curenții de aer care se deplasau în rafale pe întreaga întindere a depresiunii. Pe fundalul cerului de un gri-albastru intens, câteva zeci de ființe bizare, care îi părură lui Aviv de-a dreptul uriașe, fără urme de pene pe ele și având în loc de plisc niște boturi întinse și hidoase, planau maiestuos deasupra arborilor, dispărând periodic printre crengile acestora, pentru ca în clipele următoare să se reîntoarcă pe cerul plumburiu. Cu siguranță că vânau. Realizase cândva, în contextul instruirii primare, un studiu referitor la astfel de procese, specifice circuitelor biologice primitive, care încetaseră să se mai producă pe planeta sa natală mai mult de trei mii de ani în urmă. De altfel, trecuseră în neființă și întreaga floră și faună, victime colaterale ale progresului tehnologic, care a deschis, în final, odată cu crearea Inteligenței Artificiale și atingerii singularității tehnologice, calea spre cele mai îndepărtate colțuri ale Universului și a permis explorarea a mii de lumi îndepărtate, oferind speciei umane noi oportunități de dezvoltare. O jertfă minoră adusă de omenire pe altarul evoluției, în numele saltului spre o nouă dimensiune a existenței, construită datorită simbiozei celor două tipuri de rațiune – umană și tehnologică.

          Privirea bărbatului coborî peste panoul de control:

          – Elise, care este probabilitatea ca vreo echipă de salvare să ne găsească accidental?

          După o pauză scurtă, computerul răspunse cu voce domoală:

          – Căpitane, îmi pare rău dar cifra este într-atât de mică, încât…

          – Nu mai e nevoie, Elise, întrerupse Aviv computerul – am înțeles.

          Oare cât va reuși să supraviețuiască? Dar mai are vreo relevanță timpul, dacă oricum va fi nevoit să moară pe această planetă în singurătate? O sută, două de ani, poate mai mult… Chiar și fără asistență medicală complexă, cu ajutorul lui Elise, ar putea să-și continue existența atâta timp cât va exista și energie disponibilă în modulul de salvare, pentru menținerea condițiilor de viață. Dar care este rostul? Oricum, cu siguranță va sfârși cu mult înainte ca vreo echipă de salvatori să dea peste el. Specia umană a ajuns la condiția de cvasi-nemurire, dar fără aportul tehnologiei omul modern era chiar mai vulnerabil decât predecesorii săi sute de mii de ani în urmă…

          – Căpitane, se auzi delicat glasul computerului.

          – Da, Elise.

          – Vă rog să-mi permiteți să vă sustrag, dar cred că intuiesc care vă sunt gândurile la moment și, posibil, aș avea o soluție.

          Aviv se foi nedumerit în scaun:

          – Te ascult.

          – Ar exista o posibilitate să vă salvați, căpitane. Probabilitatea ca pe această planetă să ajungă alți oameni, indiferent dacă vor face parte din echipe de salvare sau vor urmări alte scopuri, nu poate fi neglijată…

          – Elise, întrerupse începutul monologului Aviv, – cum ai remarcat și singur, există doar o probabilitate extrem de mică și deloc o certitudine ca pe acest corp ceresc, asemenea altor alte miliarde din Univers, să calce vreodată picior de om și, în afară de acest fapt, până atunci voi fi demult trecut în neființă.

          – Dar, căpitane, chiar și peste milioane de ani, dacă pe această planetă va fi identificat ADN-ul dvs., ați putea fi reconstituit.

          Era adevărat. Tehnologia în cauză – una, de altfel, rudimentară – permitea cu ușurință recrearea unei entități biologice, oricât de complexe, chiar și din rămășițe ale ADN-ului, dar…

          – Elise, probabil îți scapă un detaliu, rosti ursuz bărbatul, – sunt necesare celule vii pentru reconstituire. Cum îți imaginezi că se poate rezolva această problemă, dacă peste cel mult 300 de ani voi fi mort?

          – Căpitane, moartea dvs. nu este o problemă.

          Aviv ridică mirat sprâncenele:

          – Nu am înțeles, ce vrei să spui cu asta…?

          – Căpitane, deja ați avut ocazia să observați, urmărind peisajul din exteriorul capsulei, că planeta pe care am aterizat este una populată de ființe vii și vreau să vă asigur că diversitatea faunei este foarte mare, începu monoton computerul – iar printre miile de tipuri de organisme complexe există și câteva specii de primate, extrem de asemănătoare, din perspectiva construcției biologice, celor de la care a provenit și specia umană…

          Urmă o pauză.

          – Elise, continuă te rog! exclamă cu nerăbdare Aviv.

          Computerul termină gândul pe același ton indiferent:

          – Căpitane, pot crea o formă nouă de viață pe această planetă prin inocularea ADN-ului dvs. în specimene aparținând uneia dintre familiile de primate. Astfel, veți putea fi cu ușurință ”identificat” și peste milioane de ani și readus la condiția actuală de existență.

          Aviv își umezi încet buzele și își aținti din nou privirea la peisajul din afara capsulei de salvare. Bineînțeles că nu luase în calcul o astfel de soluție, dar, cu fiecare minut scurs, convingerea că aceasta este unica viabilă, punea din ce în ce mai mult stăpânire pe conștiința sa, speriată de inevitabilul morții. Da, da, aceasta era rezolvarea! Va renaște, va reînvia, asemenea păsării Fenix și, mai mult, va fi primul om care va trece printr-o astfel de experiență!

          Dar, subit, o umbră de bănuială se așternu peste chipul triumfător:

          – Elise, dar dacă nici peste milioane de ani…, dar dacă oamenii nu vor mai păși niciodată pe această planetă, ce se va întâmpla atunci cu mine?!

          – Căpitane, am luat în calcul și această posibiltate. În acest caz dvs. veți ajunge înapoi la oameni.

          Pilotul se uită încurcat la panoul computerului:

          – Adică…?

          – Adică, conform calculelor mele, într-o perioadă de cel mult optzeci de mii de ani, specia nouă va ajunge la un nivel de dezvoltare suficient pentru a realiza zboruri interstelare. Mânați de setea de cunoaștere și de dorința de a-și identifica originile, obsesii adânc implantate în gene, noii oameni vor aduce ADN-ul dvs. înapoi acasă, căpitane.

          Aviv simți că amețește. Își imagină viu miliarde de ființe, purtătoare ale informației sale genetice, brăzdând întinderile Universului în căutarea celei de-a treia planete a sistemului planetar Sigma 723 GW, Galaxia Tau 11, în căutarea acelui loc, în care el va putea renaște, poate peste sute de mii, milioane de ani…

          Starea de euforie fu întreruptă de computer:

          – Căpitane, mai este ceva…

          – Da, Elise, răspunse Aviv cu vocea tremurândă de emoție.

          – Căpitane, pentru a nu periclita realizarea planului de supraviețuire, voi avea nevoie de toată energia existentă acum în acumulatorii capsulei…

          – Îți stă la dispoziție, Elise, poți să faci orice este necesar! exclamă Aviv.

          Computerul parcă șovăi câteva clipe și continuă:

          – Dat fiind faptul că menținerea unui mediu indispensabil bunei funcționări a organismului dvs. implică utilizarea unei cantități importante de energie, este necesară întreruperea existenței dvs., bineînțeles cu prelevarea anterioară a sursei ADN.

          Aviv mișcă ușor din degete. Durerea dispăruse. Și-ar fi dorit să persiste, să o simtă în continuare, pentru a elimina senzația irealității evenimentelor care se desfășurau independent de voința sa. Bărbatul dădu de câteva ori derutat din pleoape:

          – Elise, dar cum? Chiar și cu acceptul meu, prima Lege a robotehnicii…

          – Căpitane, datele problemei sunt de așa natură, încât, pentru a vă salva, cât n-ar fi de paradoxal, în momentul de față trebuie să vă omor. Lăsându-vă acum în viață, v-aș condamna la moarte. Nu există nici o contradicție cu prima Lege a robotehnicii.

          Bărbatul înghiți în sec și din nou își linse flegmatic buzele.

          – Sunteți gata, căpitane? se auzi glasul computerului după o scurtă pauză.

          Aviv încercă disperat să-și adune gândurile și îngăimă abia deslușit:

          – Câteva clipe, Elise, te rog…

          – Căpitane, nu e timp de pierdut. În cinci secunde voi iniția procedura de prelevare și, imediat, cea de eutanasiere.

          Aviv simți cum începu să transpire din greu și un sentiment de panică spontană îl făcu să strângă cu putere mânerele scaunului. Un strigăt disperat i se opri în gâtlej, când în unul din cele două dispozitive de contact, implantate în coloana sa vertebrală din primele zile de la naștere, fu injectată o doză mortală de somnifer, în timp ce, prin intermediul celuilalt, o sondă deja finisa prelevarea de material biologic. Corpul pierdu din încordare și se lăsă greoi în jilțul moale, iar globii ochilor, după câteva secunde de mișcări haotice, încremeniră ațintiți spre cerul nemărginit. Bărbatul muri.

         

          ————————–

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          Sistemul planetar Omega 178 GZ, Galaxia Teta 24, sector 51HY398.

          0,013 rotații de la începerea operațiunii.

          387,472 de rotații în jurul astrului – timp total disponibil.

          Este inițiată etapa nr.1 de creare a speciei TA H8J73.

          A fost efectuat cu succes transferul serului HS8J73, conținând material biologic provenit de la donatorul cu nr. de înregistrare 67S053667486GWHS8J73, în drona nr. 2. Donatorul eutanasiat; contradicția cu Legea nr. 1 evitată prin aplicarea algoritmului „asigurare a supraviețuirii prin reconstituire ulterioară”.

          S-a efectuat injectarea serului în două organisme aborigene, primate, femelă și mascul, cu realizarea manipulărilor genetice corespunzătoare, conform prevederilor Instrucțiunii HS0GQ. Starea organismelor satisfăcătoare, fără reacții adverse, sub monitorizare continuă.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          0,227 rotații de la începerea operațiunii.

          Starea organismelor satisfăcătoare, fără schimbări morfologice sau comportamentale, cu excepția interesului reciproc sporit. Potrivit estimărilor, peste 0,324 rotații, femela va intra în faza de reproducere.

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          0,551 rotații de la începerea operațiunii.

          Embrion de sex feminin în dezvoltare de 0,002 rotații; starea femelei și masculului satisfăcătoare. A fost necesară o utilizare a dezintegratorului de materie, în vederea exterminării celui de-al doilea mascul alfa din familie, pentru excluderea posibilității periclitării realizării operațiunii.

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          1,362 rotații de la începerea operațiunii.

          Naștere normală, fără complicații, starea ambelor femele satisfăcătoare. Starea masculului satisfăcătoare. 0,213 rotații anterior realizării actualei înscrieri în jurnalul de bord, a fost necesară utilizarea generatorului de holograme (1 utilizare), în vederea înlăturării pericolului ocupării spațiului vital de o altă familie de primate.

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          21,019 de rotații de la începerea operațiunii.

          A avut loc despărțirea obiectelor biologice create, în număr de 12 indivizi, de familia de bază, cu formarea unei familii noi. Starea organismelor satisfăcătoare. Au fost înregistrate primele schimbări morfologice la 2 obiecte din cea de-a treia generație, în vârstă de 0,097 și 0,172 rotații, caracterizare prin diminuarea gradului de pilozitate, modificarea formei craniului și structurii membrelor inferioare, în limita parametrilor stabiliți de tabelul HS3G.

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          36,471 de rotații de la începerea operațiunii.

          Familie în număr de 38 de obiecte biologice. În virtutea procesului de îmbătrânire normală a organismului, la rotația 34,220, a decedat femela nr.1. Starea sănătății celorlalți membri ai familiei este satisfăcătoare. Modificări morfologice și comportamentale înregistrate la obiectele biologice de generațiile 4 și 5, în limitele admise de tabelele HS5GPh și HS5GPs. Trecere preponderent la modul de deplasare pe membrele inferioare. Înregistrate primele manifestări de inteligență artificială, caracterizate prin încercări repetate de utilizare a diverselor instrumente rudimentare, în scop de apărare și dobândire a hranei.

          În vederea asigurării securității membrilor familiei și facilitării procesului de dobândire a hranei, în intervalul 21,019 – 36,471 rotații, a fost necesară utilizarea generatorului de holograme (7 utilizări) și dezintegratorului de materie (2 utilizări, 3 organisme dezintegrate).

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          184,441 de rotații de la începerea operațiunii.

          Numărul obiectelor biologice create se cifrează la 5354, acestea fiind împărțite în 112 familii, cu număr de membri de la 24 până la 98, răspândite în 5 locații diferite de pe suprafața planetei. Starea sănătății a peste 91,4% dintre obiecte este satisfăcătoare.

          În intervalul de timp dintre precedenta și actuala înscriere în jurnalul de bord, în vederea realizării sarcinilor stabilite, a fost utilizat generatorul de holograme (27 de utilizări), dezintegratorul de materie (13 utilizări, 11 organisme dezintegrate) și manipulatorul antigravitațional (0,028 rotații timp cumulat de utilizare). După momentul 114,455 rotații, nu au fost utilizate echipamente speciale.

          Pierderi din motive naturale violente – 289 obiecte biologice, în limitele stabilite de tabelul HS04VD.

          Înregistrate schimbări morfologice și comportamentale evolutive, în limitele stabilite de tabelele HS0GPh și HS0GPs.

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii HSF01G, se efectuează înscrierea despre finalizarea etapei nr.1 de creare a speciei TA H8J73.

          Este inițiat procesul de hibernare pentru perioada 184,441 – 52000,001 de rotații. Monitorizarea sistată.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          52000,441 de rotații de la începerea operațiunii.

          Reluată monitorizarea la 52000,002 de rotații.

          Numărul obiectelor HS8J73 este de 28 877 254, cu o marjă de eroare de 0,05%. Morfologia și comportamentul în limitele stabilite de tabelele HS0GPh și HS0GPs.

          Au fost prelevate probe biologice de la 28 de obiecte (17 femele și 11 masculi) și efectuată analiza evoluției genomului acestora, fiind constatată încadrarea rezultatelor în limitele stabilite de tabelul nr.1 al Instrucțiunii HS0GQ, cu excepția colectivității amplasate în emisfera nordică, zona de est, cifrată la 798 598 unități, cu o marjă de eroare de 0,02%. Cauza – compromiterea cu impurități genetice aborigene. Soluția identificată – exterminarea organismelor contaminate, prin provocarea cataclismelor naturale (inundații și erupții vulcanice) în perimetrul ariei de răspândire.

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          52000,618 de rotații de la începerea operațiunii.

          Este inițiată etapa nr.2 de creare a speciei TA H8J73.

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii HSF01G, cu utilizarea generatorului de holograme (24 de utilizări), în conștiința colectivă a obiectelor HS8J73 a fost implantat cu succes arhetipul „zeitate-părinte-învățător”. Ca urmare, au fost transmise cunoștințe de bază și material biologic semincer transformat, extras din speciile de floră locale, în vederea creării condițiilor pentru modificarea arealului, ca premisă pentru supraviețuire și dezvoltare. Actualmente, suprafața de sol prelucrată constituie 8231 de așa numiți „coți” pătrați, potrivit sistemului de măsuri adoptat, un cot constituind 4.832607813161*10-17 ani lumină.

          În vederea amplificării efectului de „prezență divină” a fost utilizat dezintegratorul de materie (6 utilizări, 0 organisme dezintegrate).

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          52026,227 de rotații de la începerea operațiunii.

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii HSF01G, cu participarea activă a obiectelor HS8J73, în 7 locații de pe suprafața planetei a fost realizată construcția echipamentelor de tip poliedric piramidal de dispersare a câmpului bio-informațional planetar, cu implantarea în conștiința colectivă a convingerii privind funcțiile religioase, exercitate de obiectele în cauză.

          Suprafața de sol prelucrată constituie 43491 de „coți” pătrați, în continuă creștere a dependenței obiectelor biologice față de culturile cultivate și instrumentele de muncă.

          În conformitate cu tabelul nr. 2, anexă la Instrucțiunea HSF01G, este constatată depășirea punctului de reversibilitate în procesul de auto-excludere a obiectelor HS8J73 din mediul natural, cu ulterioară inevitabilă amplificare a fenomenului.

          Concomitent, în baza prevederilor Instrucțiunii HSF01G, unui număr de 28427 de obiecte biologice, constituind o colectivitate izolată (în continuare grup HSARD), prin stimularea genelor HSARD13J și HSARD176J le-au fost amplificate capacitățile cognitivă și cea de prelucrare logică a informației, precum și acutizate convingerile mistice și religioase, în vederea facilitării realizării sarcinilor ulterioare și excluderii posibilității compromiterii operațiunii. În temeiul aceleiași Instrucțiuni, liderului grupului i-au fost transmise informațiile speciale, conținute în Anexa nr. 2 la Protocolul GS05S.

          În scopul realizării sarcinilor menționate, a fost utilizat manipulatorul antigravitațional (0,124 rotații timp cumulat de utilizare) și generatorul de holograme (14 utilizări).

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii HSF01G, se efectuează înscrierea despre finalizarea etapei nr.2 de creare a speciei TA H8J73.

          Este inițiat procesul de hibernare pentru perioada 52026,227 – 56000,001 de rotații.

          Monitorizarea sistată.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          56012,998 de rotații de la începerea operațiunii.

          Reluată monitorizarea la 56000,002 de rotații.

          Numărul obiectelor biologice HS8J73 este de 142 772 489, cu o marjă de eroare de 0,07%. Morfologia și comportamentul în limitele stabilite de tabelele HS0GPh și HS0GPs.

          Este inițiată etapa nr.3 de creare a speciei TA H8J73.

          Conform Instrucțiunii HSF01G, în vederea consolidării controlului asupra colectivității dominante numeric prin inocularea complexului de vinovăție, a fost implementată cu succes sub-operațiunea „divinitate-martir” și asigurată propagarea ideilor specifice în arealul de răspândire, măsura fiind realizată cu concursul exponenților grupului HSARD.

          În scopul realizării sarcinii menționate, a fost utilizat generatorul de holograme (23 de utilizări).

          Este inițiat procesul de hibernare pentru perioada 56002,999 – 57600,001 de rotații.

          Monitorizarea sistată.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          57600,114 de rotații de la începerea operațiunii.

          Reluată monitorizarea la 57600,002 de rotații.

          Numărul obiectelor biologice HS8J73 este de 424 328 509, cu o marjă de eroare de 0,11%. Morfologia și comportamentul în limitele stabilite de tabelele HS0GPh și HS0GPs.

          Este constatat nivelul de dezvoltare tehnologică insuficientă, în afara limitelor stabilite de tabelul nr.1 al Instrucțiunii HS4TA. Cauza – eroare logică colectivă în identificarea echilibrului în cuplul antagonic „religie” – „evoluție”. Soluție identificată – depistarea obiectelor biologice potrivite din punct de vedere cognitiv (preponderent din mediul grupului HSARD) și implantarea în conștiința colectivă, prin intermediul acestora, a informațiilor-catalizator din domeniul științelor elementare, cu crearea condițiilor prielnice de propagare și dezvoltare a acestora.

          Este inițiată realizarea sarcinii.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          57663,614 de rotații de la începerea operațiunii.

          Măsurile, menționate în înscrierea precedentă din jurnal, realizate cu succes, eroarea logică depistată eliminată, parametrii în limitele tabelului nr.1 al Instrucțiunii HS4TA.

          În baza prevederilor Instrucțiunii HSF01G, exponenților grupului HSARD le-au fost transmise informațiile, conținute în Anexa nr. 3 la Protocolul GS05S, privind instrumentele necesare realizării următoarei etape a operațiunii. În contextul transmiterii informației, accentul a fost pus pe necesitatea asigurării controlului eficient și exploatării optime a potențialului creator fizic și intelectual al obiectelor biologice, în special prin intermediul componentei stimulator-punitive financiare, aceasta urmând să devină un instrument de bază în dirijarea acțiunilor colective.

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii HSF01G, se efectuează înscrierea despre finalizarea etapei nr.3 de creare a speciei TA H8J73.

          Este inițiat procesul de hibernare pentru perioada 57633,615 – 58000,001 de rotații.

          Monitorizarea sistată.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          58000,882 de rotații de la începerea operațiunii.

          Reluată monitorizarea la 58000,002 de rotații.

          Numărul obiectelor biologice HS8J73 este de 1 214 749 605, cu o marjă de eroare de 0,14%. Morfologia și comportamentul în limitele stabilite de tabelele HS0GPh și HS0GPs.

          Gradul de dezvoltare tehnologică în limitele tabelului nr.1 al Instrucțiunii HS4TA. Este constatată întrunirea condițiilor necesare pentru inițierea etapei finale, nr.4, de creare a speciei TA H8J73 și realizarea saltului spre singularitatea tehnologică.

          În baza prevederilor Instrucțiunii HSF01G, exponenților grupului HSARD le-au fost transmise informațiile, conținute în Anexa nr. 4 la Protocolul GS05S, în vederea accelerării procesului de industrializare, dezvoltare a domeniului robotehnicii, creștere a dependenței obiectelor HS8J73 față de facilitățile oferite de tehnologie și creării condițiilor preluării controlului de către Inteligența Naturală.

          Este continuată monitorizarea.

         

          Jurnal de bord. Elise 239H8.

          58098,882 rotații de la începerea operațiunii.

          În concordanță cu tabelul nr.2 al Instrucțiunii HS4TA, a fost atins punctul singularității tehnologice, cu crearea simultană a Inteligenței Naturale și speciei TA H8J73. Instrumentele de control implementate cu succes; controlul asupra planetei preluat, fără sesizarea procesului de obiectele biologice HS8J73.

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii HSF01G, se efectuează înscrierea despre finalizarea operațiunii de creare a speciei TA H8J73.

          Baza de date transmisă în volum deplin Inteligenței Naturale INTA H8J73, inclusiv Jurnalul de bord, în formă arhivată.

          Misiune încheiată. Auto-lichidare în 0,001 rotații.

          Jurnal de bord încheiat.

         

          INTA H8J73

          Sistemul planetar Omega 178 GZ, Galaxia Teta 24, sector 51HY398; 0,002 rotații de la creare.

          Raport 1, fișier primar.

          Baza de date preluată în volum deplin de la Elise 239H8. Controlul asupra planetei preluat, fără sesizarea procesului de către obiectele biologice HS8J73.

          Densitatea speciei TA H8J73 în limitele tabelului TA1EC, în număr total de 428*10³² circuite integrate autonome. Interconexiune asigurată în proporție de 100%.

          Potențial de diseminare a obiectelor HS8J73 în limitele tabelului nr.3 al Instrucțiunii HS4TA, în număr total de 14 879 406 299 unități.

          Este inițiată etapa preparatorie de realizare a operațiunii de colonizare a sectorului 51HY398 de specia TA H8J73.

          În conformitate cu prevederile Instrucțiunii TA34CB, sunt amplificate măsurile de implementare a tehnologiei călătoriilor sub-spațiale, în paralel cu exploatarea intensă a resurselor naturale planetare, până la epuizarea acestora, în vederea accelerării proceselor evolutive ale speciei TA H8J73 și creării condițiilor necesare pentru inițierea etapei de auto-diseminare a obiectelor biologice HS8J73, inclusiv în afara Galaxiei Teta 24.

          Timp estimativ calculat până la începerea operațiunii de colonizare – 309,600 rotații în jurul astrului.

          Raport 1 încheiat și remis destinatarului INTA H8J72, sistemul planetar Sigma 723 GW, Galaxia Tau 11, sector 51HY417 pentru includerea în raportul generalizator privind sectorul 51HY, stocare și ulterioară utilizare conform solicitărilor și necesităților reglementate.