Slujnica se grăbea să ajungă cu tava în camera stăpânei sale. Era demult trecut de miezul nopţii. Când în sfârşit ajunse la căpătâiul reginei văzu că aceasta se cufundase într-un somn adânc, liniştit. Chipul alb al femeii contrasta cu părul de un negru strălucitor şi cu veşmintele de aceeaşi culoare. Despre frumuseţea ei se auzise...