Dr. Olesea Gîrlea           Dr. Sergiu Cogut           Institutul de Filologie           al Academiei de Ştiinţe a Moldovei                     Este bine ştiut faptul că termenul fractal apare în anul 1975 fiind utilizat de B. Mandelbrot în lucrarea sa Cât de lungă este coasta Marii Britanii. Etimologic fractalul se regăseşte...