Gazeta SF a obţinul, cu ocazia Convenţiei Naţionale de Ficţiune Speculativă şi Viitorologie – RomCon 2015,  desfăşurată în Suceava între 18 – 20 septembrie 2015. Redacția mulțumește cititorilor şi colaboratorilor pentru contribuția lor şi pentru ne urmăriți şi susţineţi!